• fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244
  • fax: +(40) 232 267 731
  • Program cu publicul: Luni - Joi: 9:00 - 15:00 | Vineri: 9:00 - 14:00
  • ccdiasi@gmail.com

Anunt si documente dosare de inscriere CRED gimnaziu - mai 2020

FISIERELE NECESARE pentru DOSARUL DE INSCRIERE CRED

În atenția cadrelor didactice din învățământul gimnazial – disciplinele LIMBA ROMÂNĂ, FIZICĂ, CHIMIE, GEOGRAFIE, EDUCAȚIE FIZICĂ.

 Completare la Adresa nr. 2983/CRED/07.05.2020 privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă “CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” și “CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”menționăm următoarele:

Anexa 4, însoțită de o copie de pe procesul-verbal al responsabililor comisiei prin care s-au înaintat propunerile, aprobate de conducerea școlii, va fi trimisă către CCD Iași în format electronic până miercuri, 27.05.2020, la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , urmând ca ulterior să fie adusă la CCD Iași și în format fizic.

Pentru județul Iași, pentru învățământul gimnazial, selecția cadrelor didactice se realizează momentan doar pentru disciplinele LIMBA ROMÂNĂ, FIZICĂ, CHIMIE, GEOGRAFIE, EDUCAȚIE FIZICĂ, singurele discipline pentru care există formatori noi în cadrul proiectului. Pentru celelalte discipline vor avea loc înscrieri pe măsură ce vor fi selectați și formați formatori.

Dosarele de înscriere ale cadrelor didactice propuse de unitățile școlare se vor trimite la CCD Iași în format electronic la aceeași adresă de mail până miercuri, 03.06.2020 și vor conține următoarele documente, urmând ca ulterior să fie depuse și în format fizic:

1. Anexa 5_1 – Cerere de înscriere (în atașament, la dată se trece data depunerii dosarului)

2. Anexa 5_2 – Formular grup țintă (în atașament)

·         La data intrării în operațiune și la data de la sfârșit nu se completează nimic.

·         La nivelul de studii, se selectează situația corespunzătoare candidatului (ISCED nivel 3 – învățământ liceal, ISCED nivel 4 – învățământ postliceal, ISCED nivel 6 – studii de licență (inclusiv studiile de 3 ani, în regim Bologna), ISCED 7 – master, ISCED 8 – doctorat).

3. Anexa 5_3 – Acord de prelucrare date(în atașament, la dată se trece data depunerii dosarului)

4. Anexa 5_4 – Declarație propia răspundere(în atașament, la dată se trece data depunerii dosarului)

5. Copie CI/BI

6. Copie Certificat de naștere

7. Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

8. Copie Diplomă de licență/bacalaureat

9. Adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică,  specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).

 Documentele vor fi completate cu majuscule, conform indicațiilor de mai sus.

Vă rugăm să respectați ordinea documentelor în dosare, să listați/ fotocopiați documentele din dosar doar pe o singură față (nu față-verso) și să nu le capsați.

Nu se acceptă dosare de înscriere dacă școala nu a trimis Anexa 4, cu propunerile de cadre didactice. Nu se acceptă dosare de înscriere incomplete. Vă mulțumim pentru înțelegere!

 Persoana de contact:

Bojoga Ramona, expert local grup țintă Proiect CRED

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 0747 411 659

 Directorul Casei Corpului Didactic Spiru Haret” Iași,

Expert local coordonare formare Proiect CRED,

Prof. Silviu Iordache

 
 
 

Ne gasiți aici!

Iași, Strada Octav Botez, 2A
700116, ROMÂNIA

 

fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244

 

fax: +(40) 232 267 731

 

ccdiasi@gmail.com

Localizare CCD

Contact rapid

Toate câmpurile sunt obligatorii!