• fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244
  • fax: +(40) 232 267 731
  • Program cu publicul: Luni - Joi: 9:00 - 15:00 | Vineri: 9:00 - 14:00
  • ccdiasi@gmail.com

INFORMATII SUPLIMENTARE - Anunt inscriere CEEM (2)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Având în vedere interesul deosebit manifestat față de „Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM”, acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019 facem următoarele precizări:

1.Dosarul complet se depune până la data de 16 ianuarie, ora 13.00 la Casa Corpului Didactic și cuprinde:

-          cerere de înscriere,

-          copie CI,

-          copie certificat de căsătorie, după caz,

-          copie acte de studii,

-          copie certificat grad didactic/OM doctorat,

-          adeverință eliberată de angajator din care să rezulte nivelul de învățământ de predare,

-          dovada achitării taxei de curs.

2.Ordinea de formare a grupelor se stabilește astfel:

- Prima grupă care va urma programul conform Anunțului este formată din primii 25 solicitanți care au depus dosarul complet, inclusiv dovada achitării taxei de curs, la CCD. Participanții vor fi anunțați individual, pe email.

- Toate persoanele înscrise peste limita de 25 vor fi programate la sesiuni de formare ulterioare a căror dată de desfășurare va fi anunțată atât pe site- ul CNEE și al CCD cât și individual, în timp util.

Ne gasiți aici!

Iași, Strada Octav Botez, 2A
700116, ROMÂNIA

 

fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244

 

fax: +(40) 232 267 731

 

ccdiasi@gmail.com

Localizare CCD

Contact rapid

Toate câmpurile sunt obligatorii!