Formare continuă


Prioritătile de formare pentru cadrele didactice din judetul Iasi au fost identificate în urma unei atente analize a concluziilor/rapoartelor de la inspectiile frontale, de la inspectiile pentru definitivarea în învătământ si pentru gradele didactice, si in urma discutiilor cu inspectorii de specialitate, cu directorii, cu cadrele didactice, cu responsabilii cu perfectionarea din scoli. Prin urmare, analiza nevoilor de formare continua/perfectionare a rezultat din:

  • nevoi reiesite din inspectia scolară, care reclamă, pentru anumite cadre didactice, necesitatea perfectionării;
  • nevoi concrete, exprimate de potentialii beneficiari.

În urma analizei rapoartelor/concluziilor inspectiilor scolare a rezultat nevoia de sprijin prin programe de formare continuă pentru cadrele didactice debutante, dar si pentru cadrele didactice cu o vechime la catedră de până la 7 ani.

Link-uri utile

Ghiduri pentru educație on-line

An școlar 2015-2016

Programe de formare continuă acreditate de DGMRURS și programe de formare continuă avizate de MENCȘ.

An școlar 2014-2015

Oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015.

An școlar 2013-2014

Oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015.

An școlar 2012-2013

Oferta de formare pentru anul școlar 2012-2013.

An școlar 2011-2012

Oferta de formare pentru anul școlar 2011-2012.

Ne gasiți aici!

Iași, Strada Octav Botez, 2A
700116, ROMÂNIA

 

+(40) 232 210 424

 

+(40) 232 267 731

 

ccdiasi@gmail.com

Localizare CCD

Contact rapid

Toate câmpurile sunt obligatorii!